Z VKLJUČEVANJEM MLADIH IN MEDIATORJEV SKOZI USTVARJALNI PROCES SPODBUJAJMO VKLJUČUJOČE UČENJE.

At Simpl4All, we believe that not the means are “special”, but the people themselves!

‘DIGIT4SEN: Izboljšanje digitalnih spretnosti učiteljev za vključujočega spletnega izobraževanja učencev”.

Izobraževalni sistemi po vsem svetu so se zaradi množičnega zapiranja šol, ki je bilo predpisano kot del javnozdravstvenih prizadevanj za zajezitev virusa COVID-19, znašli pred izzivom brez primere. Vladne agencije so, da bi zagotovile neprekinjen študij in učenje za vse, pri izvajanju izobraževanja na daljavo s pomočjo različnih tehnologij sodelovale z mednarodnimi organizacijami, partnerji iz zasebnega sektorja in civilno družbo. Zapiranje šol ni vplivalo le na učence, učitelje in družine, ampak je imelo tudi daljnosežne gospodarske in družbene posledice. Zapiranje šol kot odziv na pandemijo je osvetlilo različna družbena in gospodarska vprašanja, vključno z dolgovi študentov, digitalnim učenjem, negotovostjo glede hrane in brezdomstvom ter dostopom do otroškega varstva, zdravstvenega varstva, stanovanj, interneta in storitev za ljudi z ovirami.

Posledice so bile hujše za neprivilegirane otroke in njihove družine, saj so povzročile prekinitve učenja, slabšo prehrano, težave z varstvom otrok in posledične ekonomske stroške za družine, ki niso mogle delati, kar je povzročilo neenak dostop do tehnologije, neenak dostop do izobraževalnih virov in poslabšanje učnih rezultatov učencev.

Kot odgovor na zaprtje šol je Unesco priporočil uporabo programov učenja na daljavo ter odprtih izobraževalnih aplikacij in platform, s katerimi lahko šole in učitelji dosežejo učence na daljavo in omejijo ovire v izobraževanju.

Z obdobjem pandemije in začetkom izobraževanja na daljavo so se dejavnosti učencev preusmerile v izobraževanje na daljavo. Delo z učenci – ne le individualno, temveč tudi v razredu- je postalo veliko težje, zlasti za osnovnošolce in učence z ovirami.

Zaradi te okoliščine je bil v okviru programa ERASMUS+ vzpostavljen nov projekt, ki naj bi učiteljem (ki pri pouku delajo z učenci z ovirami in učiteljem na splošno) omogočil, da svoj predmet popestrijo, ga naredijo privlačnega in zanimivega. Tako je nastal projekt DIGIT4SEN, v katerem sodeluje mreža ITE, eden od partnerjev projekta SIMPL4ALL.

Ugotovili smo, da številni učitelji niso dovolj usposobljeni za vključevanje novih tehnologij v učna okolja in da na tem področju potrebujejo dodatno podporo. Učitelji osnovnih šol in specialni pedagogi (obe skupini sta v obdobju spletnega izobraževanja upravičeni do dodatne pomoči učencem z učnimi težavami) za pripravo visokokakovostnih digitalnih učnih gradiv še bolj potrebujejo spoznavanje in usvajanje inovativnih praks s pomočjo sodobnih tehnoloških orodij in virov.

Projekt DIGIT4SEN razvija tri glavne izdelke:

  • Učni priročnik za specialne pedagoge (ki ga je že mogoče prenesti).
  • E-LEARNING spletni tečaj usposabljanja za specialne pedagoge.
  • Digitalna knjižnica z interaktivnimi lekcijami za podporo specialnim pedagogom.

Cilj vseh teh izdelkov je podpreti učitelje pri pripravi inovativnih, privlačnih in motivacijskih gradiv.

Februarja 2023 je na Liceu Erudito v Kaunasu v Litvi potekalo usposabljanje osebja na temo uporabe spletnih orodij za razvoj gradiv. Usposabljanja se je udeležilo več kot 18 udeležencev iz različnih držav projekta. V teh delovnih dneh so si učitelji izmenjali metodologije, orodja in izkušnje, ki so jih v glavnem začeli uporabljati med pandemijo. Aplikacije za učenje na daljavo so bile najboljši način, ki je učiteljem omogočil, da so svoje učence dosegli kljub zaprtju šol in se izognili motnjam v izobraževanju. Udeleženci so se srečali z orodji, kot so CANVAS, KaHOOT, Google Meet, Teams, Zoom, Genially, Moodle, Google….. Vse to so aplikacije, s katerimi postanejo učna gradiva privlačnejša in bolj spodbudna za učence.

Spletni tečaj in digitalna knjižnica bosta na voljo od septembra 2023 in ju bodo lahko preizkusili vsi evropski učitelji.

Izvedite več o tem: www.digit4sen.eu

Pridruži se
SIMPL4ALL projektu

Prijavi se na novičnik