Partners

Glavni partner projekta je zasebna neprofitna organizacija EnAIP Friuli Venezia Julia
, ustanovljena leta 1979. Od leta 1993 se ukvarja z izvajanjem transnacionalne dejavnosti s proučevanjem inovativnih metod in zanimanjem za socialno vključenost.
V okviru projekta Erasmus+ je bil EnAIP vodilni partner projekta za izmenjavo praks v lahkem branju: prispevanje k zmanjševanju ovir za izobraževanje študentov s specifičnimi učnimi težavami (SpLD) in/ali motnjami avtističnega spektra (ASD).

Fundacija Progettoautismo FVG je bila ustanovljena leta 2006 kot združenje v medsebojno podporo staršem otrok z avtizmom.
Zahvaljujoč zaupanju in podpori številnih ljudi je bil leta 2017 odprt dnevni center Home Special Home – pravi dom za otroke z avtizmom, ki se razprostira na 2700m2, s 5000m2 odprte površine.
Cilj je zgraditi in realizirati projekt za ljudi z avtizmom in jim omogočit lažje vsakodnevno soočanje z izzivi avtizma. Fundacijo trenutno podpira 90 družin.

LebensGroß

LebensGross GmbH, Avstrija, je velik ponudnik storitev, ki podpira in spremlja invalide in/ali druge socialno prikrajšane osebe ter družbo pri premagovanju ovir, s poudarkom na socialno vključujoči družbi. Korenine podjetja Lebenshilfe segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja in na področje pomoči invalidom. V zadnjih dveh desetletjih je svoje storitve razširilo na ranljive mlade (npr. NEET, osipnike), zdaj pa se na splošno osredotoča na ljudi, ki jim grozi socialna izključenost ali jih je prizadela.

Zavod Risa je nevladna organizacija v javnem interesu na področju kulture in socialnega varstva, ustanovljena leta 2011. Zavod zagovoraja in promovira enakopravnost vseh družbenih oz. socialnih skupin. Posebno pozornost namenja posameznikom in ranljivim skupinam ljudi. Vizija Zavoda je pravična družba, v kateri so posamezniki in skupine, tudi najmanj priviligirani in najbolj ranljivi, informirani o svojih pravicah, o družbenem življenju, kulturi ter so čimbolj aktivno vključeni v vse aktivnosti.
Temeljni programi Zavoda so priprava in izdaja lažje berljivih publikacij, prevajanje dokumentov in tekstov, razvoj in promocija lahkega branja v slovenskem jeziku, izobraževanje na temo lažjega branja in usposabljanja avtorjev za pripravo lažje berljivih besedil.
Zavod deluje tudi na področju raziskovanja, razvoja, informiranja in svetovanja, socialnem mreženju, izobraževanju na področju aktivnega državljanstva, dostopnosti do informacij in kulturno-umetniških vsebin. Že več kot 20 let smo izvajalci osebne asistence in imamo na področju dela z ljudmi z ovirami dragocene izkušnje.

Tehnični izobraževalni inštitut ITE Network je mreža evropskih študijskih in izobraževalnih centrov. Ustanovljeno je bilo leta 2015 kot neprofitno združenje. Mreža ITE je nastala kot odgovor na potrebe po internacionalizaciji sektorja izobraževanja in usposabljanja.
Mladim daje priložnost, da trajnostno globalno sodelujejo na področju izobraževanja.
Mreža ITE je zavezana k podpori organizacijam, ki želijo preoblikovati in vplivati na izobraževanje v Španiji, EU in drugod po svetu. Sestavlja jo 200 organizacij, med katerimi so izobraževalni centri, centri za poklicno izobraževanje in usposabljanje, univerze, organizacije za izobraževanje odraslih, nevladne organizacije in ponudniki usposabljanja.
Logopsycom je inovacijski izobraževalni center, ki uporablja alternativne metode ali orodja za spremljanje šol (digitalne ali ne digitalne), centrov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izobraževalnih organizacij ter mladostnikov in staršev.
Prvotno je bilo ustanovljeno kot negovalno podjetje, specialnizirano za učne težave med mladimi predvsem za “Dsy” (dispraksija, disfazija, disleksija) imenovane tudi specifične učne motnje (SLD) z osredotočenostjo na dostopnosti vsebin.
Francosko podjetje Les Apprimeurs je specializirano za ustvarjanje digitalnih rešitev na področju kulture, izobraževanja in usposabljanja.
Prizadeva si za spodbujanje osnovnih veščin ter dostopa do znanja za vse s pomočjo delavnic, interaktivnih e-knjig z razvojem platforme.
Center CuoreMenteLab je bil ustanovljen v Rimu leta 2016. Odziva se na ogromno potrebo po specifičnih in prilagojenih storitvah za ljudi z nevrodiverzijo, s ciljem povečanja znanja in ozaveščenosti o teh stanjih. CuoreMenteLab sodeluje s Centrom Minds & Hearts v Brisbanu v Avstraliji, ki ga vodita prof. Tony Attwood in dr. Michelle Garnett, klinična psihologa, vodilna strokovnjaka za Aspergerjev sindrom. CuoreMenteLab je obogaten z bogatimi izkušnjami Spazio Asperger ONLUS, združenja za ljudi z avtističnim spektrom z visoko funkcionalnimi in atipičnimi nevrološkimi stanji, za njihove družine in strokovnjake, ki že leta sodeluje pri usposabljanju in ozaveščanju o nevrodiverziteti.

Center obsega 180 kvadratnih metrov, ki so razdeljeni na dve sobi za otroke, dve za odrasle, računalniško učilnico in učilnico za skupine. Center nudi celovito oskrbo, to je individualno in skupinsko posredovanje na osebi, izobraževanje staršev za družino ter svetovanje in podporo za šolsko inkluzijo. Ponuja tudi psihoterapijo za mladostnike in odrasle za različna stanja, od psihičnih stisk do najpogostejših psihiatričnih komorbidnosti v nevrodiverziteti.