Z VKLJUČEVANJEM MLADIH IN MEDIATORJEV SKOZI USTVARJALNI PROCES SPODBUJAJMO VKLJUČUJOČE UČENJE.

SIMPL4ALL ekipa meni, da niso ”posebna” sredstva, temveč ljudje sami!

Projekt

Leta 2016 je 23,6 % učencev z oviranostmi prekinilo šolanje, v primerjavi z 11 % učencev brez oviranosti. Cilj našega projekta je izboljšati posebne izobraževalne programe v Evropi, v katere so vpisani učenci z različnimi oviranostmi. To nameravamo storiti s pripravo gradiva, usposabljanjem ter vključevanjem mladih in mediatorjev v ustvarjalni proces z namenom spreminjanja splošne miselnosti o posebnem izobraževanju.

Natančneje, pripraviti želimo: priročnik z navodili za enostaven jezik (IO1), pedagoška orodja (IO2), navodila za uporabo pedagoške mediacije za inkluzivno izobraževanje (IO3), 6 video modelov na tehnično-strokovnih področjih (delo v pisarni, zeleni program, delo v gostinstvu) (IO4) in dva obsežna dogodka usposabljanja LTTA.

Naš cilj je, da se mediatorji posebnega in poklicnega izobraževanja seznanijo z inkluzivnimi metodami poučevanja, poenostavljenim/enostavnim jezikom in vrstniškim učenjem, se naučijo načrtovanja in izvedbe ter pridobijo trajnostna didaktična gradiva za usposabljanje.

Naš cilj je tudi spremeniti odnos do posebnega izobraževanja ter tako prispevati k njegovemu razcvetu.

 

Project No. 2021-1-IT01-KA220-VET-0000034688

Partnerji

Pridruži se
SIMPL4ALL projektu